Welkom

Op deze website presenteren wij u ons Brede School aanbod voor
het schooljaar 2016-2017.

Ons aanbod bestaat uit activiteiten gericht op:
a. beweging/sport
b. zingeving (denk aan sociale- en faalangsttraining)
c. kunstzinnige vorming
d. het bevorderen van de algemene ontwikkeling 
e. bieden van faciliteiten aan specifiek kindgerichte instanties

Doelstelling

a. allereerst het stimuleren van interesse- en talentontwikkeling bij kinderen.
b. de samenwerking tussen diverse kindgerichte instellingen verbeteren
c. bieden van opvoedingsondersteuning aan ouders
d. bieden van faciliteiten aan specifiek kindgerichte instanties
e. op basis van  ‘vraaggericht werken’ activiteiten ontwikkelen c.q. organiseren
    ten behoeve van kinderen, ouders /opvoeders, buurtbewoners etc.
f. stimuleren van de ontmoeting tussen kinderen, ouders, opvoeders en
   wijkbewoners

Dankzij de ‘Combinatiefunctieregeling Cultuur & Onderwijs / Impuls Brede Scholen’  heeft het Kunstencentrum Velsen samen met culturele partners als de Stadsschouwburg Velsen en de Bibliotheek Velsen én talloze Velsense scholen (waaronder de Parnassia) in de afgelopen jaren waardevolle projecten gerealiseerd. Duizenden kinderen in het primair en voortgezet hebben daarvan geprofiteerd. http://www.youtube.com/watch?v=uQljNnGpKqI&feature=youtu.be